Tetanus-toksoid (intramuskulær rute, injeksjonsrute)


Beskrivelse og merkenavn

Narkotikainformasjon levert av: Micromedex

US-merkenavn

  1. TE Anatoxal Berna

Kanadisk merkenavn

  1. Tetanus Toxoid Adsorbed

beskrivelser


Tetanus Toxoid brukes til å forhindre tetanus (også kjent som lockjaw). Tetanus er en alvorlig sykdom som forårsaker kramper (anfall) og alvorlige muskelkramper som kan være sterke nok til å forårsake beinfrakturer i ryggraden. Tetanus forårsaker død i 30 til 40 prosent av tilfellene.

Immunisering mot tetanus anbefales for alle spedbarn 6 til 8 uker og eldre, alle barn og alle voksne. Immunisering mot tetanus består først av en serie med enten 3 eller 4 injeksjoner, avhengig av hvilken type tetanustoksoid du får. I tillegg er det svært viktig at du får en boosterinnsprøytning hvert 10. år for resten av livet ditt. Også, hvis du får et sår som er urent eller vanskelig å rengjøre, kan du trenge en nødstoppsprøytning hvis den har vært mer enn 5 år siden din siste booster. I de siste årene har to tredjedeler av alle tetanus tilfeller vært hos personer som er 50 år og eldre. En tetanusinfeksjon i det siste gjør deg ikke immun mot tetanus i fremtiden.

Denne vaksinen skal bare administreres av eller under oppsyn av legen din eller annen helsepersonell.

Dette produktet er tilgjengelig i følgende doseringsformer:

  • Løsning
  • Suspensjon