Fenytoin (injeksjonsrute)


Beskrivelse og merkenavn

Narkotikainformasjon levert av: Micromedex

beskrivelser


Fenytoin injeksjon brukes til å kontrollere visse typer anfall (kramper) ved behandling av epilepsi. Det brukes også til å forebygge og behandle anfall som oppstår under hjernekirurgi. Dette legemidlet er et antikonvulsiv middel som virker i hjernevævet for å stoppe anfall.

Dette legemidlet må kun gis eller under ledelse av en lege.

Dette produktet er tilgjengelig i følgende doseringsformer:

  • Løsning