Atazanavir (Oral Route)


Beskrivelse og merkenavn

Narkotikainformasjon levert av: Micromedex

US-merkenavn

  1. REYATAZ

beskrivelser


Atazanavir brukes sammen med andre legemidler til behandling av infeksjon forårsaket av humant immunbristvirus (HIV). HIV er viruset som forårsaker oppnådd immunmangelssyndrom (AIDS).

Atazanavir vil ikke kurere eller forhindre HIV-infeksjon eller AIDS. Det bidrar til å holde hiv fra å reprodusere og ser ut til å redusere ødeleggelsen av immunsystemet. Dette kan bidra til å forsinke problemer som vanligvis er relatert til aids eller hiv-sykdom fra forekomsten. Atazanavir vil ikke holde deg fra å spre HIV til andre mennesker. Personer som får denne medisinen kan fortsette å ha andre problemer som vanligvis er relatert til aids eller hiv-sykdommer.

Dette legemidlet er kun tilgjengelig med legen din resept.

Dette produktet er tilgjengelig i følgende doseringsformer:

  • kapsel
  • Pulver