Regadenoson (intravenøs rute)


Beskrivelse og merkenavn

Narkotikainformasjon levert av: Micromedex

US-merkenavn

  1. Lexiscan

beskrivelser


Regadenoson injeksjon brukes som farmakologisk stressmiddel for radionuklid myokardial perfusjon avbildning (MPI) hos pasienter som ikke kan gjennomføre tilstrekkelig treningsspenning. Dette legemidlet virker ved å utvide hjertens arterier og øke blodstrømmen for å identifisere koronararteriesykdom.

Dette legemidlet skal bare gis av eller under direkte veiledning av lege.

Dette produktet er tilgjengelig i følgende doseringsformer:

  • Løsning