Trifluridin og Tipiracil (oral rute)


Beskrivelse og merkenavn

Narkotikainformasjon levert av: Micromedex

US-merkenavn

  1. Lonsurf

beskrivelser


Trifluridin og tipiracil kombinasjon brukes til å behandle metastatisk kolorektal kreft (kreft i tykktarmen eller endetarm som har spredt seg til andre deler av kroppen) hos pasienter som har fått andre kreftmedisiner (f.eks. Fluoropyrimidin, oxaliplatin, irinotecan).

Dette legemidlet er kun tilgjengelig med legen din resept.

Dette produktet er tilgjengelig i følgende doseringsformer:

  • Tablett