Gallium Ga 68 Dotatate (intravenøs rute)


Beskrivelse og merkenavn

Narkotikainformasjon levert av: Micromedex

US-merkenavn

  1. NetSpot

beskrivelser


Gallium Ga 68 dotatat injeksjon brukes med PET-skanning (positron-utslippstomografi) for lokalisering av somatostatinreceptor-positive neuroendokrine svulster (NET) hos voksne og barn.

Gallium Ga 68 dotatat er et radiofarmasøytisk middel. Radiopharmaceuticals er radioaktive midler, som kan brukes til å finne og behandle visse sykdommer eller å studere funksjonen til kroppens organer.

Dette legemidlet skal kun gis av eller under direkte tilsyn av en lege med spesialisert opplæring i nukleær medisin.

Dette produktet er tilgjengelig i følgende doseringsformer:

  • Løsning