Palliativ omsorg: Hvem er det for?


Ikke nødvendigvis. Palliativ omsorg er for alle som har blitt diagnostisert med alvorlig sykdom og kan ha symptomer fra den sykdommen eller behandlingen. Målet med den palliative omsorgspesialisten er å redusere tegn og symptomer du kan oppleve og gjøre deg mer komfortabel.

Palliativ omsorg er ofte forvekslet med hospice omsorg, som vanligvis gjelder for personer med terminale sykdommer. Hospice-omsorgspersonell gir palliativ omsorg, men palliativ omsorg kan gis når som helst under en sykdom, ikke bare ved slutten av livet.

En palliativ omsorgspesialist jobber med legen din og et team av kaplaner, rådgivere, sykepleiere og andre fagfolk for å lage en individuell plan for å redusere tegn og symptomer du opplever under behandlingen. Dette kan gjøre det mer sannsynlig at du fullfører behandlingen og opprettholder en livskvalitet som gjør at du kan fortsette å gjøre ting som er viktige for deg.

Nylige data viser at for personer med visse typer kreft, gjør tidlig bruk av palliative omsorgstjenester ikke bare dem bedre, men hjelper dem også til å leve lenger i forhold til personer som bare får standard behandling.