Mometason (innåndingsrute)


Beskrivelse og merkenavn

Narkotikainformasjon levert av: Micromedex

US-merkenavn

  1. Asmanex HFA
  2. Asmanex Twist

Kanadisk merkenavn

  1. Asmanex Twisthaler
  2. Azmax Twisthaler

beskrivelser


Mometason brukes til å forhindre symptomer på astma og forbedre pusten hos pasienter 4 år og eldre. Når det brukes regelmessig hver dag, reduserer inhalert mometason antallet og alvorlighetsgraden av astmaangrep. Det vil imidlertid ikke lindre et astmaangrep som allerede har startet.

Mometason HFA brukes som vedlikeholdsbehandling for forebygging og kontroll av astmasymptomer hos pasienter 12 år og eldre.

Inhalert mometason tilhører familien av medisiner kjent som kortikosteroider (kortison-lignende legemidler). Det virker ved å hindre visse celler i lungene og pustepassene fra å slippe ut stoffer som forårsaker astmasymptomer.

Dette legemidlet er kun tilgjengelig med legen din resept.

Dette produktet er tilgjengelig i følgende doseringsformer:

  • Aerosol Powder
  • Pulver