Valproat Natrium (Intravenøs Rute)


Beskrivelse og merkenavn

Narkotikainformasjon levert av: Micromedex

US-merkenavn

  1. Depacon

Kanadisk merkenavn

  1. Epiject Iv

beskrivelser


Valproat natrium injeksjon brukes til å behandle visse typer anfall (epilepsi). Dette legemidlet er et antikonvulsiv middel som virker i hjernevævet for å stoppe anfall.

Dette legemidlet må kun gis av eller under direkte tilsyn av legen din.

Dette produktet er tilgjengelig i følgende doseringsformer:

  • Løsning