Koagulasjonsfaktor Ix Rekombinant (intravenøs rute)


Beskrivelse og merkenavn

Narkotikainformasjon levert av: Micromedex

US-merkenavn

  1. BeneFIX
  2. Ixinity
  3. Rixubis

beskrivelser


Koagulasjonsfaktor IX, rekombinant injeksjon brukes til å kontrollere blødningsepisoder og forhindre blødning under operasjon hos pasienter med hemofili B (medfødt faktor IX-mangel).

Faktor IX er et protein som produseres naturlig i kroppen. Dette legemidlet er et menneskeskapt protein produsert for å replikere den naturlig forekommende faktor IX i kroppen. Det brukes til å stoppe blødningen ved å hjelpe blodet til å koagulere hos pasienter med hemofili B.

Dette legemidlet må bare gis av eller under oppsyn av legen din eller annen helsepersonell.

Dette produktet er tilgjengelig i følgende doseringsformer:

  • Pulver til oppløsning