Faktor V Leiden. Artikkel 2


Oversikt

Faktor V Leiden (FAK-tur fem LIDE-n) er en mutasjon av en av koagulasjonsfaktorene i blodet. Denne mutasjonen kan øke sjansen for å utvikle unormale blodpropper, oftest i bena eller lungene.

De fleste med faktor V Leiden utvikler aldri unormale blodpropper. Men hos folk som gjør, kan disse unormale blodproppene føre til langsiktige helseproblemer eller bli livstruende.

Både menn og kvinner kan ha faktor V Leiden. Kvinner som bærer faktor V Leiden-mutasjonen, kan ha en økt tendens til å utvikle blodpropper under graviditet eller når hormonet østrogen tas.

Hvis du har faktor V Leiden og har utviklet blodpropp, kan antikoagulant medisiner redusere risikoen for å utvikle flere blodpropper og hjelpe deg med å unngå potensielt alvorlige komplikasjoner.

symptomer

Faktoren V Leiden-mutasjonen forårsaker ikke noen symptomer. Siden faktor V Leiden er en risiko for å utvikle blodpropper i legg eller lunger, kan den første indikasjonen på at du har lidelsen være utviklingen av en unormal blodpropp.

Noen clots gjør ingen skade og forsvinner på egen hånd. Andre kan være livstruende. Symptomer på blodpropp er avhengig av hvilken del av kroppen din er berørt.

En blodpropp i en dyp åre

Dette kalles dyp venetrombose (DVT), som oftest forekommer i beina. En DVT kan ikke forårsake noen symptomer. Hvis tegn og symptomer oppstår, kan de inkludere:

 • Smerte
 • Opphovning
 • rødhet
 • Varme

En blodpropp som reiser til lungene

Kjent som en lungeemboli, oppstår dette når en del av en DVT bryter fri og beveger seg gjennom høyre side av hjertet til lungen, hvor det blokkerer blodstrømmen. Dette kan være en livstruende situasjon. Tegn og symptomer kan omfatte:

 • Plutselig kortpustethet
 • Brystsmerter når du puster inn
 • En hoste som produserer blodig eller blodstripet sputum
 • Raskt hjerterytme

Når skal du se lege

Kontakt lege umiddelbart hvis du har tegn eller symptomer på enten en DVT eller en lungeemboli.

Fører til

Hvis du har faktor V Leiden, arvet du enten en kopi eller, sjelden, to kopier av det defekte genet. Å arve en kopi øker litt risikoen for å utvikle blodpropper. Å arve to kopier - en fra hver forelder - øker risikoen for å utvikle blodpropper betydelig.

Risikofaktorer

En familiehistorie av faktor V Leiden øker risikoen for å arve sykdommen. Forstyrrelsen er vanligst hos mennesker som er hvite og av europeisk nedstigning.

Personer som har arvet faktor V Leiden fra bare en forelder har 5 prosent sjanse for å utvikle unormal blodpropp ved 65 år. Faktorer som øker denne risikoen inkluderer:

 • To feil gener. Å arve den genetiske mutasjonen fra begge foreldrene i stedet for bare en, kan øke risikoen for unormal blodpropp betydelig.
 • Immobilitet. Utvidede perioder med umobilitet, som å sitte under en lang flytur, kan øke risikoen for benpropper.
 • Østrogener. Orale prevensiver, hormonbehandling og graviditet kan gjøre deg mer sannsynlig å utvikle blodpropper.
 • Surgerier eller skader. Surgerier eller skader som ødelagte ben kan øke risikoen for unormale blodpropper.
 • Ikke-blodtype. Unormale blodpropper er vanligere hos mennesker som har blodtyper av A, B eller AB sammenlignet med de med blodtype O.

komplikasjoner

Faktor V Leiden kan forårsake blodpropp i bena (dyp venetrombose) og lunger (lungeemboli). Disse blodproppene kan være livstruende.